Kohler Power Systems & Trường Lộc - hợp tác phát triển lâu dài

Kohler Power Systems & Trường Lộc - hợp tác phát triển lâu dài, cùng có lợi

     Từ ngày 06 đến 08 / 07 / 2016, Trường Lộc và Kohler Power Systems đã dành nhiều thời gian làm việc nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên doanh nghiệp.

Mr. Melvin Louis - Kỹ sư bán hàng cao cấp - Quản lý khu vực Đông Nam Á

Kohler Singapore Pte Ltd - Kohler Power Systems - Southeast Asia

     Mr. Melvin Louis - Đại diện hãng Kohler đã làm việc với đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật của Trường Lộc nhằm tìm hiểu, làm rõ những yếu tố quan trọng cần thiết để thúc đẩy quan hệ giữa 2 doanh nghiệp, nhằm mở rộng thị trường của hãng tại Việt Nam.

     Kohler Power Systems sẽ có các ưu đãi tốt nhất về giá, thời gian giao hàng, hồ sơ giấy tờ của sản phẩm,.. để Trường Lộc có điều kiện tốt nhất khi đưa sản phẩm máy phát điện thương hiệu Kohler cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

     Bên cạnh đó, Kohler Power Systems sẽ tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng, đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Trường Lộc.

Chúc cho mối quan hệ hợp tác của 2 doanh nghiệp lâu dài và cùng có lợi !