Xe cẩu Liebherr

SẢN PHẨM

 

    Sự xuất hiện của những phát minh về cần trục tháp đồng nghĩa với sự ra đời Công ty Liebherr. Đi lên từ một công ty xây dựng nhỏ và phát triển thành nhà máy sản xuất các thiết bị máy móc xây dựng cùng với các công nghệ tinh vi khác. 
    Năm 1949, cần trục tháp di động lần đầu tiên ra đời, đánh dấu sự thành lập của Công ty Liebherr tại Kirchdorf bởi Hans Liebherr Maschinenfabrik.
    Từ 1952-1954, mở rộng phạm vi sản phẩm sang các máy xúc thủy lực, sử dụng bánh răng. Phạm vi của các máy móc xây dựng được mở rộng vào năm 1956 bao gồm máy móc cho sản xuất và vận chuyển bê tông, mà Liebherr xây dựng từ thời điểm đó tại Bad Schussenried.

    Năm 1958, mở rộng tại châu Âu và châu Phi

    Năm 1960, bắt đầu hoạt động hàng không.