BẢO HÀNH - ĐỔI TRẢ

I - PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các sản phẩm thiết bị, máy móc, linh kiện do Trường Lộc cung cấp

- Không áp dụng với các dịch vụ, sản phẩm tiêu hao (xăng, dầu, nhớt, lọc các loại,... )

- Thời gian áp dụng: Theo thỏa thuận trong hợp đồng

II - ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH - ĐỔI TRẢ

 - Còn nguyên vẹn theo biên bản nghiệm thu bàn giao trước đó.

 - Nguyên nhân bảo hành hoặc đổi trả cần được 2 bên xác nhận và lập biên bản tại hiện trường (có thể mời thêm các bên thứ 3 kiểm định, giám sát,.. )

 - Thời gian bảo hành - đổi trả: Tùy theo quy định của nhà sản xuất và thỏa thuận trong hợp đồng

III - XỬ LÝ PHÁT SINH - HOÀN TIỀN

 - Do hàng hóa, thiết bị được bàn giao theo nhiều bước để tránh rủi ro phát sinh chi phí ngoài mong đợi nên khi khách hàng yêu cầu bảo hành - đổi trả hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhân sẽ được xác định và ký kết thành văn bản

 - Các chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm định, bàn giao,... và chi phí phát sinh khác sẽ được xử lý theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng.

 - Trong trường hợp khách hàng đổi hàng hoặc được bảo hành, tùy theo các từng nguyên nhân, chi phí phát sinh thêm sẽ được thỏa thuận và ký kết thành phụ lục hợp đồng.

 - Trong điều kiện khách hàng trả hàng, số tiền đã tạm ứng (thanh toán) sẽ được hoàn trả sau khi trừ các chi phí phát sinh mà bên mua phải chịu (theo thỏa thuận)