BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 - Để truy cập và sử dụng dịch vụ nhắn tin tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (Email, họ tên, số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này.

 - Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn cho những mục đích như: Gửi thư ngỏ, chào giá, thông tin về kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm, bản hợp đồng mẫu, thư cảm ơn,...

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Website chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ trực tiếp với bạn cho những mục đích như: Gửi thư ngỏ, chào giá, thông tin về kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm, bản hợp đồng mẫu, thư cảm ơn,...

- Công ty không cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không được sự chấp thuận của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Thông tin khách hàng sẽ được chuyển đến các bộ phận dịch vụ liên quan như Kinh doanh, Bảo hành, Marketing... và sẽ không lưu trữ trên hệ thống kể từ khi các bộ phận này tiếp nhận xử lý.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
Địa chỉ : Cụm Công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

6. Chỉnh sửa thông tin cá nhân:

- Website không cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản, do đó khách hàng không thể thay đổi thông tin đã cung cấp trên hệ thống.

- Website chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin Họ Tên, Số điện thoại, Email để nhân viên Trường Lộc có thể liên hệ với khách hàng.

- Khi các bộ phận dịch vụ liên quan liên hệ, khách hàng có thể bổ sung, chỉnh sửa thông tin liên hệ để thuận lợi giải quyết công việc.