DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY - CHỮA CHÁY NĂM 2017

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY - CHỮA CHÁY NĂM 2017

     Ngày 10 \ 11 \ 2017, Công ty CPXL & TM Trường Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC số 14 tổ chức diễn tập PCCC tại Nhà máy Trường Lộc.


     Đợt diễn tập này có sự tham gia của toàn thể cán bộ, kỹ thuật, công nhân sản xuất của nhà máy và một số CBCNV tại Văn phòng Công ty cùng với sự phối hợp của đội PC&CC.

     Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty Trường Lộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn PCCC của Công ty, đồng thời cũng hưởng ứng kế hoạch PCCC trên địa bàn 2 huyện Thạch Thất - Quốc Oai của phòng Cảnh sát PC&CC số 14 - Cảnh sát PC&CC TP. Hà Nội.