Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam - 13/10/2016

Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam - 13/10/2016

     Ngày 13/10/2016, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc hân hoan chúc mừng Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hiền nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 2016.

Tổng giám đốc Mr. Nguyễn Văn Hiền và Phó Tổng giám đốc Mr. Nguyễn Đình Chi

Tập thể CBCNV công ty chúc mừng Tổng giám đốc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam