Liên hệ chân trang

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: +(84-24) 3858 1154

Fax: +(84-24) 3559 3292

Nhà máy:

Địa chỉ: Km 21 + 680 Đại Lộ Thăng Long - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: +(84-24) 3394 2554

Fax: +(84-24) 3384 3959

Bãi xe cẩu:

Địa chỉ: Km 13 + 800 Đại Lộ Thăng Long - Hoài Đức - Hà Nội

Điện thoại: +(84-24) 6328 5262

Hotline: +(84-24) 965 965 866 || +(84-24) 978 899 616

Email:

truongloc188@gmail.com

truonglocco@yahoo.com

info@truongloc.com.vn