Liên hệ chân trang

Trụ sở chính

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: +(84-24) 3858 1154

Fax: +(84-24) 3559 3292

Nhà máy

Địa chỉ: Km 21 + 860 Đại Lộ Thăng Long - Quốc Oai - Hà Nội

Hotline: +(84-24) 913 340 660

Fax: +(84-24) 3384 3959

Công ty Cổ phần Thiết bị Trường Lộc

Địa chỉ: Km 21 + 860 Đại Lộ Thăng Long - Quốc Oai - Hà Nội

MST: 0109097173

Điện thoại: +(84-24) 6328 5262

Hotline: +(84-24) 965 965 866 || +(84-24) 978 899 616

Email

truongloc188@gmail.com

truonglocco@yahoo.com

info@truongloc.com.vn